Δωρεά ενός αμαξιδίου μεταφοράς ασθενών μέσω του Δεσμού!

Ευχαριστούμε θερμά το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» για την προσφορά ενός αμαξιδίου μεταφοράς ασθενών και ενός ιατρικού βοηθήματος στήριξης από δωρεά ιδιώτη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας του Κέντρου Alzheimer της εταιρείας μας.

Share

Περισσότερα


Προσφορά ενός νοσοκομειακού κρεβατιού μέσω του Δεσμού

Ευχαριστούμε θερμά το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» για την προσφορά ενός νοσοκομειακού κρεβατιού από δωρεά ιδιώτη, το οποίο παραδώσαμε σε οικογένεια ηλικιωμένων του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Κατ’ οίκον Φροντίδας για την Άνοια «160 plus» που το είχε ιδιαίτερη ανάγκη. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο τους!

Share

Περισσότερα


Δωρεά ενός νοσοκομειακού κρεβατιού μέσω του Δεσμού!

Ευχαριστούμε θερμά το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» για την προσφορά ενός νοσοκομειακού κρεβατιού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας του Κέντρου Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ». Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο τους!

Share

Περισσότερα