ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΕ

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία “ο Νέστωρ” αναζητά Νοσηλευτή ΔΕ για μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hagg@otenet.gr, μέχρι και την 25.5.2018

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, Δροσοπούλου 22, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00 – 15:00, τηλ. 210 8235050 – Υπ΄όψιν κ. Ιωάννη Ζυγοβιστινού.

Share