Κοινές Δράσεις για την άνοια (JOINT ACTIONS): Συνεργασία της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ» με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και το Δήμο Αθηναίων για τις Φιλικές Κοινότητες για την άνοια

Στα πλαίσια της κοινής Ευρωπαϊκής δράσης (Joint Actions-DEM 2) για την ανάπτυξη των Φιλικών προς την Άνοια Κοινοτήτων (Dementia Friendly Communities – DFC), η Ε.Γ.Γ.Ε. και η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» προχωρούν σε μνημόνιο συνεργασίας με την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν ενέργειες σχετικά με α) την πρόληψης της άνοιας, β) υπηρεσίες για ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους, γ) ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την άνοια και τη μείωση του στίγματος της νόσου, δ) βελτίωση των δημόσιων χώρων και της πρόσβασης ασθενών με άνοια σε μέρη στην κοινότητα, ε) δράσεις με συμμετοχή των ασθενών με άνοια, αλλά και διαγενεακές δράσεις.

Στις ενέργειες πρόληψης της άνοιας ξεκινά την Τρίτη, 17.4.2018, η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης στη Λέσχη Φιλίας στο Κουκάκι, Δράκου 26-28 (πλησίον του σταθμού μετρό Συγγρού-ΦΙΞ).

Για ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, στα τηλέφωνα: 210 3840317, 210-3811612, υπεύθυνη ψυχολόγος κα. Ιωάννα Σμυρνή, ενώ σύντομα θα λειτουργήσουν οι ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης και το σχολείο φροντιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Ε.Γ.Γ.Ε. (www.gerontology.gr) και της Ψυχογηριατρικής εταιρείας «Ο Νέστωρ» (www.nstr.gr) όπου θα αναρτώνται τακτικά οι αντίστοιχες δράσεις.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται στα μέλη των Λεσχών Φιλίας και τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων. Στόχος όλων μας είναι η ενσωμάτωσή των ατόμων με άνοια στην κοινότητα και η ενεργός συμμετοχή τους με απώτερο σκοπό την μείωση του στίγματος και την γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Share