Προσλαμβάνουμε!

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία “ο Νέστωρ” αναζητά Υπεύθυνο Fundraising & Communication

Περιγραφή θέσης

Πρόκειται για μια θέση πλήρους απασχόλησης, όπου ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την ανασκόπηση κεφαλαίου/χορηγιών και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνο Fundraising & Communication θα παρέχει ηγεσία, όραμα και στρατηγικές κατεύθυνσης για τον οργανισμό μας ως σύνολο.

Βασικές ιδιότητες και δεξιότητες:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Δημιουργική σκέψη και καινοτόμες ιδέες για την αναζήτηση νέων τρόπων αύξησης υποστηρικτών και συγκέντρωσης κεφαλαίων
  • Πολύ καλή γνώση σε στρατηγικές συλλογής κεφαλαίων, συγκεκριμένα ανάλυση των δεδομένων συλλογής κεφαλαίων και εμπορίας
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης και επάρκειας στις διαπραγματεύσεις
  • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία στη συγκέντρωση κεφαλαίων σε επίπεδο διοίκησης
  • Πολύ καλές γνώσεις Microsoft office, κυρίως Word και Excel

Αποστολή βιογραφικού: hagg@otenet.gr μέχρι τις 4 Απριλίου 2018 (κωδικός θέσης FD)

Share