14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής & Γηριατρικής Εταιρείας, 29-31 Μαρτίου στην Αθήνα

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής & Γηριατρικής Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε στη σελίδα του συνεδρίου www.gerontology2018.gr.

Share