ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»

Καλεί άμεσα ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για πρόσληψη δυο υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων-Καθαριστριών, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο εβδομαδιαίως, βάσει των όρων των σχετικών συμβάσεων που θα υπογραφούν για το σκοπό αυτό από τη διαχειρίστρια και τον εργαζόμενο στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩ» και των διατάξεων περί ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων του δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση hagg@otenet.gr, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 27η Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες: ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER, Ιωάννου Δροσοπούλου 22, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:30 – 13:30, τηλ. 210 8235050

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

H Νόμιμη Εκπρόσωπος

Mαρία Μούγια

Share