Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι 160 plus

Πότε: Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», παρέχει το Πρόγραμμα «160plus», το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2016 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Πού: πραγματοποιούνται κατ’ οίκον επισκέψεις από επαγγελματίες υγείας και οικογενειακούς βοηθούς, όπως αυτές αποφασίζονται από τους διαχειριστές (case managers) των οικογενειών.

Περιγραφή: Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος εποπτεύει το πρόγραμμα ενώ ο Συντονιστής έχει την ευθύνη της αρχικής ενημέρωσης των οικογενειών προς ένταξη. Υπεύθυνος για την προσφορά των υπηρεσιών είναι ο διαχειριστής περίπτωσης (case manager), ο οποίος έχει τον συνεχή συντονισμό στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένα στην κάθε οικογένεια βάσει των αναγκών της. Η ανάληψη κάθε οικογένειας από case manager βασίζεται σε ένα μοντέλο συνεχούς φροντίδας στην κοινότητα που εφαρμόστηκε αρχικά στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980. Η πολυκλαδική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Ψυχίατρο, από Οικογενειακούς Βοηθούς καθώς και Εθελοντές.

Στόχος: η ενημέρωση του φροντιστή πάνω στη νόσο, η εκπαίδευση του φροντιστή πάνω στους ιδιαίτερους χειρισμούς που πρέπει να έχει στην καθημερινότητα με τον ασθενή, η διαμόρφωση του σπιτιού ώστε να διατηρηθεί κατά το δυνατό η αυτονομία του ασθενή και να είναι πιο ασφαλής η παραμονή του ασθενή στο σπίτι.

Πώς μπορεί κανείς να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι: τα ραντεβού του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι πραγματοποιούνται μετά από τηλεφωνική ή προσωπική επαφή με τον συντονιστή του προγράμματος, την Κοινωνική Λειτουργό Διονυσία Νατσιοπούλου στα τηλέφωνα: 210-8235050, 210-8235620.

Οι οικογένειες που θα επωφεληθούν από το Πρόγραμμα «160plus» χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να τους παρασχεθούν οι υπηρεσίες του Προγράμματος:

  • Να πάσχει κάποιο άτομο από νόσο του Alzheimer
  • Να υπάρχει φροντιστής
  • Η οικογένεια να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα (αξιολογείται κατά περίπτωση)
  • Να διαμένει στα γεωγραφικά όρια του Δήμου της Αθήνας

Υπεύθυνοι: Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Αντώνιος Μούγιας, Ψυχίατρος.

Κόστος: δωρεάν, όπως όλες οι υπηρεσίες μας

 

Share