Παρουσίαση μελέτης στο παγκόσμιο συνέδριο αγγειακής άνοιας

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή επιστημόνων από 66 χώρες ολοκληρώθηκε το συνέδριο ICVD 2013, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το επιστημονικό προσωπικό της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας “Ο Νέστωρ” παρουσίασε μελέτη με τίτλο: “Διαφέρουν οι ασθενείς με αγγειακή άνοια και άνοια τύπου Alzheimer ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά, την Ποιότητα Ζωής και την Επιβάρυνση από τη φροντίδα;”.

Το επόμενο ραντεβού το 2015, 15-18 Οκτωβρίου, στο Παρίσι.

 

Share