Ομάδα Γνωσιακής Παρέμβασης σε Φροντιστές

Πότε και πού: Η ομάδα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 15.30 και θα έχει δίωρη διάρκεια. Η ομάδα θα ολοκληρωθεί μετά από 8 συνεδρίες.

Περιγραφή: Πρόκειται για μια παρέμβαση γνωσιακού τύπου, η οποία έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία και μεταφράστηκε στα Ελληνικά από επιστήμονες του Νέστορα.

Στόχος: Ο βασικό σκοπός της ομάδας γνωστικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει τους φροντιστές των ασθενών να αλλάξουν ορισμένες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που έχουν σχετικά με τη φροντίδα στην άνοια. Τέτοιου είδους πεποιθήσεις στην άνοια είναι πολύ συχνές (όπως για παράδειγμα πως ο φροντιστής δεν πρέπει να προσέχει τον εαυτό του καθόλου ή πως ο φροντιστής δεν πρέπει να κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της φροντίδας) και το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να αλλάξει τις πεποιθήσεις αυτές στηριζόμενο στο γνωστικό μοντέλο.

Πώς μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ομάδες: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη του προγράμματος, στο Κέντρο Alzheimer (Ι. Δροσοπούλου 22, Κυψέλη, 210-8235050, 210-8235620).

Υπεύθυνοι: Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η ψυχολόγος κυρία Γεωργία Πρατήλα. Επιστημονικά Υπεύθυνος του κέντρου Alzheimer είναι ο κύριος Αντώνιος Μούγιας, Ψυχίατρος.

Κόστος: δωρεάν, όπως όλες οι υπηρεσίες μας

Share