Πρόγραμμα Κοινωνικής Στήριξης Ηλικιωμένων

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προστασίας Ηλικιωμένων ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και συνεχίζεται έως σήμερα. Το πρόγραμμα εξυπηρετεί συνολικά 22 οικογένειες ηλικιωμένων και 11 μοναχικούς ηλικιωμένους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Σε μοναχικούς ηλικιωμένους ή ζευγάρια ηλικιωμένων με πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα

β) Σε ηλικιωμένους που φροντίζουν ανήλικα τέκνα

γ) Σε ηλικιωμένους που φροντίζουν άτομα με άνοια ή σε ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

  • Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες που διαθέτουν άδεια παραμονής

  • Κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και γειτονικών δήμων (παραπομπή από την Κοινωνική Υπηρεσία)

  • Χαμηλό εισόδημα

  • Προβλήματα υγείας

  • Λοιπά Κοινωνικά προβλήματα

  • Ένα άτομο ηλικιωμένο σε κάθε οικογένεια

Υπηρεσίες του προγράμματος

Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι α) η ψυχολογική και β) η επισιτιστική υποστήριξη της οικογένειας.

Α) Ψυχολογική υποστήριξη

Μία φορά τον μήνα πραγματοποιείται επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας από 2 εθελοντές. Σκοπός της επίσκεψης είναι η ψυχολογική υποστήριξη, η συντροφιά και η καταγραφή των επιπλέον αναγκών. Οι εθελοντές του προγράμματος ενημερώνουν μέσω μηνιαίων αναφορών την κοινωνική υπηρεσία της εταιρείας για τα αιτήματα και στην συνέχεια γίνετε προσπάθεια κάλυψης τους μέσω της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας. Τέλος οι εθελοντές πραγματοποιούν συχνές τηλεφωνικές επαφές με τις οικογένειες. Οι εθελοντές εποπτεύονται από επαγγελματίες υγείας του Νέστορα.

Β) Επισιτιστική υποστήριξη

Μία φορά το μήνα όλες οι οικογένειες παραλαμβάνουν στο χώρο τους με το βαν της εταιρείας 3 πακέτα τροφίμων και είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Τα τρόφιμα είναι προϊόντα μακράς διαρκείας και κατεψυγμένα . Η υποστήριξη σε είδος είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Το μηνιαίο πακέτο περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα του μήνα για κάθε εξυπηρετούμενη οικογένεια, σε συνεννόηση με τους εθελοντές.

Βασικός σκοπός

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι απλά ο επισιτισμός οικογενειών σε κρίση, αλλά και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης των οικογενειών. Σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι η στοχευμένη παροχή βοήθειας, σε οικογένειες που πραγματικά βιώνουν την κρίση περισσότερο από άλλους συνανθρώπους μας. Για το λόγο αυτό τα περιστατικά παραπέμπονται σε εμάς από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Αθηναίων και γειτονικών δήμων, αλλά και πραγματοποιείται κοινωνική έρευνα από τον φορέα μας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται από φιλανθρωπικά ιδρύματα καθώς και μέσω χορηγιών από εταιρείες και δωρεές απλών πολιτών.

Share