Καφές για φροντιστές

Τον Οκτώβρη του 2015 ξεκίνησε το καινοτόμο πρόγραμμα “Καφές για φροντιστές” (care giver café) σε συνεργασία του Νέστορα με το Σωματείο Αλληλοβοήθειας Φροντιστών ασθενών με νόσο Alzheimer και συναφών διαταραχών.Οι τακτικές συναντήσεις για “καφέ”, πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη, στο Κέντρο Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας “ο Νέστωρ” και μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα παρέχεται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση των φροντιστών, με στόχο να τους δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών αλλά και να τους στηρίξει ψυχολογικά, συνδυάζοντας την ενημέρωση και την εκπαίδευση των φροντιστών με διαλείμματα για καφέ και ευχάριστες δραστηριότητες.

Στις συναντήσεις αυτές, οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους φροντιστές ασθενών, να ενημερωθούν και να πάρουν συμβουλές από επαγγελματίες υγείας με διαφορετική θεματολογία σε κάθε συνάντηση όπως προβλήματα συμπεριφοράς των ασθενών,μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, δημιουργική απασχόληση στο σπίτι, τρόποι μείωσης της επιβάρυνσης του φροντιστή, φροντίδα του ασθενή, νομοθεσία και ασφαλιστικά ζητήματα κ.α.

Το πρόγραμμα, πέραν των εκπαιδευτικών ωρών, περιλαμβάνει και ευχάριστες δραστηριότητες όπως ασκήσεις χαλάρωσης, χειροτεχνίες, χορό, μουσική, καραόκε, επιτραπέζια παιχνίδια κ.α χάρη στις οποίες έχουν δοθεί ευκαιρίες για ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ των φροντιστών.

Είναι γεγονός ότι οι φροντιστές ασθενών με άνοια, επιβαρύνονται ψυχικά, σωματικά αλλά και οικονομικά, στην προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους. Στόχος των διοργανωτών του «καφέ για φροντιστές» είναι η ουσιαστική υποστήριξη του έργου τους και η εμψύχωσή τους για τη συνέχεια.

Επιπλέον, την ίδια στιγμή, το προσωπικό της κλινικής βραχείας νοσηλείας αναλαμβάνει την απασχόληση των ατόμων με άνοια, σε ξεχωριστό χώρο, σε περίπτωση που το επιθυμούν οι φροντιστές τους.

Share