Ιατρεία Μνήμης

Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της εταιρείας εξετάζονται άτομα άνω των 50 ετών με σκοπό είτε τον προληπτικό έλεγχο είτε την αξιόπιστη ανίχνευση της έκπτωσης μνήμης και των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών.

Το 2015 στο Κέντρο Alzheimer (Ι.Δροσοπούλου 22, Κυψέλη) εξετάστηκαν συνολικά 1318 άτομα. Εξ αυτών τα 637 άτομα προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία της εταιρείας για 1η φορά ενώ τα 681 άτομα πραγματοποίησαν επαναληπτικό έλεγχο. Στο Κέντρο Ημέρας της εταιρείας (Ηλ.Ζερβού 94, Αγ.Ελευθέριος) εξετάστηκαν 1014 άτομα. Εξ αυτών τα 570 άτομα πραγματοποιούσαν 1η φορά έλεγχο μνήμης ενώ τα 444 άτομα είχαν επαναληπτικό ραντεβού.

Φιλικές για την Άνοια Κοινότητες στο Δήμο Βριλησσίων

Στο πλαίσιο των Κοινών Δράσεων για την Άνοια, η Ψυχογηριατρική εταιρεία ‘ο Νέστωρ’ και η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε. Γ. Γ. Ε.) συνεργάζονται με το Δήμο Βριλησσίων για τον έλεγχο της μνήμης των δημοτών και κατοίκων Βριλησσίων. Η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 10.00 με 14.00 μ.μ. στα Κοινωνικά Ιατρεία του Δήμου. Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Κοινωνικού Ιατρείου (Λεωφόρο Πεντέλης 62, Βριλήσσια) στο τηλέφωνο 210-8045564.

Ο νευροψυχολογικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από ψυχολόγους στα εξωτερικά ιατρεία της εταιρείας, γίνεται μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της νοητικής, λειτουργικής και συναισθηματικής κατάστασης του εξεταζόμενου.

Ο έλεγχος αυτός προσφέρει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης νοητικών ελλειμμάτων και έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, δίνει το νοητικό πρότυπο του εξεταζόμενου με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Βοηθά στην εκτίμηση του σταδίου της άνοιας, στην διάκριση ασθενών με αναστρέψιμη έκπτωση από τους ασθενείς με έκπτωση οργανικής αιτιολογίας, προσφέρει μια αντικειμενική μέτρηση για την αξιολόγηση της πορείας νόσου στο χρόνο, εξυπηρετεί διαφοροδιαγνωστικές υποθέσεις και βοηθά στην επιλογή θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον, οι επαναξιολογήσεις των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα δύνανται να τεκμηριώσουν την εξέλιξη των ελλειμμάτων, την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής και τα οφέλη των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων.

Share