Ασημένιοι Θεατές

 

Ο Οργανισμός Φροντίδας Ηλικιωμένων «ο Νέστωρ» υλοποίησε το πρόγραμμα «Ασημένιοι Θεατές», που αφορά στη δημιουργία και το συντονισμό λέσχης κινηματογράφου, για υγιείς ηλικιωμένους καθώς και για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer και τους φροντιστές τους. Πρόκειται για μια δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», (με τη συγχρηματοδοτηση των: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope).

Ασημένιοι Θεατές: Δείτε το πρόγραμμα προβολών Ιουνίου!

Προβολές κινηματογραφικών ταινιών έγιναν δύο φορές την εβδομάδα, για το διάστημα Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016 με δωρεάν συμμετοχή στις προβολές.

Η πρώτη προβολή της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε κάθε Δευτέρα 17:00-19:00 και απευθυνόταν σε υγιείς ηλικιωμένους. Στόχος της ήταν η προώθηση της ενεργού γήρανσης μέσω της δραστηριοποίησης και της κινητοποίησής τους, καθώς επίσης και την κοινωνική τους δικτύωση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διάθεσης και της γνωστικής τους λειτουργίας.

Η δεύτερη προβολή πραγματοποιήθηκε κάθε Πέμπτη 17:00-19:00 και απευθυνόταν σε ασθενείς με Alzheimer κι άλλους τύπους άνοιας και τους φροντιστές τους. Οι ασθενείς παρακολουθούσαν την ταινία, ενώ παράλληλα οι φροντιστές τους είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τη φροντίδα, να κοινωνικοποιηθούν και να αποφορτιστούν από το  άγχος που προκαλεί η συνεχής φροντίδα.  Η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή των ασθενών σε ομάδες  έχει θετική επίδραση ως προς τη διατήρηση των  γνωστικών τους λειτουργιών αλλά και την άμβλυνση των διαταραχών στη συμπεριφορά. Η καταπολέμηση του στίγματος της άνοιας  ήταν ένας ακόμη στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, καθώς οι ασθενείς συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα που συνήθιζαν και που λόγω της ασθένειας πιθανώς διέκοψαν, προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες αλλά και προτιμήσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα και παρακινήθηκαν στο να προτείνουν ταινίες που ήθελαν οι ίδιοι να προβληθούν.

Την προβολή ακολούθησε σύντομη συζήτηση, με συντονισμό από ειδικό ψυχολόγο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη της επίπτωσης του κινηματογράφου στη ψυχολογία των ηλικιωμένων, των ασθενών και των φροντιστών τους.

 

Share